Nükleere Karşı Gençler Yeni Bir Anlaşma İçin Bastırıyor

AddThis

Nuclear Abolition News | IDN
Jamshed Baruah

IDN-InDepth NewsInterview 

BERLİN/TOKYO (IDN) – Dünyanın dört bir yanından üst düzey yetkililer nükleer silahların yayılmasını önlemek üzere tartışmak için New York'ta toplanırken, altı ülkede gençlerin yaklaşımlarına göz atmak barış kültürünün yaygınlaşmasına yönelik ihtiyaca eleştirel bir bakış sunuyor.

Tüm dünyada 12 milyon üyesi bulunan Budist bir örgüt olan Uluslararası Soka Gakkai'nin genç üyeleri, farklı ülkelerdeki yaşıtlarına nükleer silahlar ve silahsızlanma konusunda ne düşündüklerini sordu.

 

Ocak ve Mart 2010 arasında yapılan anket Nükleer Silahsızlanma Anlaşması (NPT) değerlendirme konferansı öncesine denk geldi. Ankette Japonya, Kore, Filipinler, Yeni Zelanda, ABD ve Britanya'dan 4362 genç yer aldı.

 

Anketin şaşırtıcı sonuçlarından biri, nükleer silah sahibi ülkelerin başında gelen ABD'de konuşulan gençlerin -ergenlikten 30'lu yaşlara kadar değişen bir yaş grubunun- sadece yüzde 59,2'sinin ülkelerinde nükleer silah olduğunu bilmesi. Britanya'da da gençlerin yüzde 43,2'si ülkelerini nükleer güç olarak tanımladı.

 

Öte yandan, anketten cesaretlendirici sonuçlar da çıktı. Nükleer silahların küresel barış ve istikrara katkısı olup olmadığı sorulduğunda görüşülen gençlerin yüzde 59,6'sı, nükleer ülkelerden olanlar da dahil, “hayır” diye yanıt verdi. Ayrıca yüzde 67,3'ü de nükleer silahların kullanılmasının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirtti.

 

Sadece yüzde 17,5 nükleer silah kullanımına ülkenin varlığı tehdit altındaysa son çare olarak başvurulabileceğini söylerken yüzde 6,1 uluslararası terörizm ya da soykırım tehdidine karşı nükleer silah kullanılabileceğini belirtti. Anketi cevaplayanların yüzde 59,1'i nükleer silahları ortadan kaldırılsa kendilerini daha güvende hissedeceklerini vurguladı.

 

Hangi ülkelerin nükleer silaha sahip olduğu sorulduğunda görüşülenlerin yüzde 66,9'u ABD'nin, yüzde 48,7'si Rusya'nın, yüzde 30'u Çin'in, yüzde 19,8'i Britanya'nın ve yüzde 19,8'i Fransa'nın adını verdi.

 

Hindistan, Pakistan ve İsrail'in nükleer silahı olduğunu düşünenlerin oranı daha düşükken yüzde 40,7 Kuzey Kore'nin silaha sahip olduğunu söyledi.

 

Anketi düzenleyen Soka Gakkai öğrenci grubu lideri Takahisa Miyao, “Neredeyse katılanların yüzde 70'i nükleer silah kullanımının hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu bizi cesaretlendiriyor. Nükleer silahların ortadan kaldırılması için yürütülen mücadelede gençliğin geniş oranda bu silahları reddiyesi anahtar önemde” dedi.

 

IDN-InDepthNews'e e-posta üzerinden verdiği röportajda Takahisa Miyao anketle ilgili soruları cevapladı:

 

IDN: Bu anketten çıkan en önemli sonuç sizce nedir?

 

Takahisa Miyao (TM): Bizim için en önemli veri cevaplayanların yüzde 60 ila 70'inin nükleer silahlara bakışının olumsuz olmasıydı. Dahası nükleer silahların sunduğu tehdit hakkında somut ve detaylı bilgi sahibi oldukça bu silahlara daha güçlü karşı çıkıldığı açıktı. Bu durum nükleer silahları ortadan kaldırmak için insanları bu silahların doğası hakkında bilgilendirmenin önemini gösteriyor.

 

Aynı zamanda cevaplayanların bir kısmının nükleer silahlar hakkında olumlu ya da olumsuz bir yaklaşımı yok. Bu halde bile, eğer insanların nükleer silahların hangi şartlar altında kullanılabileceğine dair görüşlerine bakarsanız, çoğunluğun nükleer silahları ayrı bir sınıfta değerlendirdiğini, konvansiyonel silahlardan farklı bir yere koyduğunu görürsünüz. Öte yandan cevaplayanların yaklaşık yüzde 10'u nükleer silahların ortadan kaldırılması fikrinden rahatsızlık belirtirken yaklaşık yüzde 30'u bunun iyi mi kötü mü olacağını bilmediğini vurguladı.

 

Bu anketin sonuçları kendi neslimizde nükleer silahların kullanılmasının yaratacağı dehşet konusunda farkındalık yaratmaya çabalayarak nükleer silahların ortadan kaldırılması için güçlü bir kamuoyu talebi yaratabileceğimize olan güvenimizi derinleştirdi.

 

IDN: Sizce hem nükleer silaha sahip ülkelerde hem de silah sahibi olmayan ülkelerde gençleri nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda hassas hale getirmek için ne yapılmalı?

 

TM: Tekrarlamak gerekirse, bir anahtar insanları nükleer silahların gerçek doğası ve kullanılmalarını yaratacağı dehşetli sonuçlar hakkında bilgilendirmek. Zaman geçtikçe Hiroşima ve Nagazaki'de yaşananların kolektif hafızadaki yerinin silikleştiği reddedilemez bir gerçek. Bu saldırılardan kurtulanların tanıklıklarını içeren ve beş dile çevrilen DVD'ler hazırladık; ayrıca “Şiddet Kültüründen Barış Kültürüne: İnsan Ruhunu Dönüştürmek” başlıklı nükleer silahsızlanma ve insani güvenlik konusunda bir seri açtık. Sergi 23 ülkede 170 şehirde izlendi.

 

Aldığımız geri dönüşler cesaret verici. Sergiyi gezen insanlar nükleer silah tehdidi konusunda yeni bir bilinç ve bu silahların ortadan kaldırılması konusunda kararlılık belirttiler. İnsanlar ayrıca bir çeşit güç hissi kazandıklarını; kamuoyu görüşünün değişmesiyle nükleeri ortadan kaldırmanın mümkün olacağına dair güvenin arttığını vurguladılar. Japonya'daki Soka Gakkai'nin daha genç üyeleri arasında çok sayıda hibakusha'nın yakınları, yani nükleer saldırıdan kurtulanlar var. Bu deneyimleri geleceğe aktarmaya ve dünyanın gençleri arasında küresel bir dayanışma inşa etmeye devam edeceğiz.

 

Somut hedefler önemli ve nükleer silahları her düzeyde ortadan kaldıracak bütüncül bir Nükleer Silah Sözleşmesi (NWC) için yapılan çağrıları destekliyoruz. Diğerleri bir yana, bu insanları tartışmaya çekmek için etkin bir araç.

 

Anketle paralel olarak, Japonya Soka Gakkai'nin gençlik üyeleri NWC'nin kabul edilmesi için bir imza kampanyası düzenledi. Kara mayınlarını ve misket bombalarını yasaklayan öncül anlaşmalar var ve bu durum insanların somut hedefler oluşturup nükleer silahların ortadan kaldırılması için ortak bir yaklaşım yaratmasına yardımcı oluyor.

Nükleer silahları yasaklayacak benzer bir anlaşma çağrısıyla nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda bilinç yaratıyoruz. Bu bilinci bireylerde güçlendirdikçe sonunda bir bütün olarak uluslararası toplumda nükleer silahlara karşı güçlü normatif bir bilinç ortaya çıkacak.

 

Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un NPT Değerlendirme Konferansının hemen öncesinde yaptığı ve NWC'ye destek verdiği açıklamasıyla büyük ölçüde cesaretlendik.

 

Gençlerin tarihi şekillendirmede önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Kurumumuzun ikinci başkanı, Josei Toda (1900-58) geleceğin gençlerin gücü ve tutkusuyla yaratılacağını söylemişti. 1957 kadar erken bir tarihte nükleer silahların ortadan kaldırılması için çağrıda bulundu ve gençlerin bunu özel bir görev olarak almasını istedi.

 

Pek çok insan için, ama belki de özellikle de gençler için nükleer silahlar gündelik hayalarına uzak görünüyor. Dost STK'lerle, ilgili BM örgütleriyle NWT için çalışarak bunu değiştirmek istiyoruz.

IDN: Gençlik liderleri NPT Değerlendirme Konferansı için neler planladı?

 

TM: Bildiğiniz gibi nükleer silahsızlanma, yaygınlaştırmanın önlenmesiyle birlikte NPT'nin temel dayanaklarından biri. Nükleer silah sahibi ülkelerin bu doğrultuda iyi niyetli görüşmelerde bulunma yükümlülüğü var. Konferans temsilcilerine ve BM Silahsızlanma İşleri ofisine sunacağımız NWC için topladığımız imzaların arkasında da bu motivasyon var.

Konferansın NWC'ye doğru gidecek görüşmelerin başlangıcı olmasını umut ediyoruz. Yolu açmak için nükleer silah sahibi ülkelerin bu silahlara sahip olmayanlara karşı bu silahları kullanmama güvencesi gibi negatif güvenlik vaatlerinin yasal olarak bağlayıcı hale geldiğini görmek istiyoruz.

 

Nükleersiz bölgelerin dışında, nükleer kullanımının kaldırıldığı bölgelerin oluşturulduğunun açıklanmasını da istiyoruz. Tüm dünyadan ilgili gençlerle birlikte konferansın ilerleyişini bu açından yakından takip edeceğiz.

 

Bu seneki konferans nükleersiz bir dünyaya giden yolda sadece bir köşetaşı. Nükleer silahların yayılma tehdidi tüm toplumlar açıkça ve tek bir ağızdan nükleer silahlara itirazlarını dillendirmeden son bulmayacak.

 

Budist olarak insanların yaklaşımlarının ve bilinçlenmelerinin önemine odaklanmaya devam edeceğiz. NPT Değerlendirme Konferansı'nın sonucu ne olursa olsun, diyalog ve eğitim yoluyla insanların bilincinde olumlu bir değiişm yaratmak ve umutlarını yeşertmek için çabalarımızı sürdüreceğiz.

 

Copyright © 2010 IDN-InDepthNews | Analysis That Matters

----- 

İlgili IDN makaleleri:
http://www.indepthnews.net/area2.php?key=ARMS

Dış bağlantılar:
http://www.peoplesdecade.org/about/efforts/index.html
http://www.un.org/en/conf/npt/2010

 

Search