Tyskland forplikter å revitalisere atomnedrustningen

AddThis

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – FN-konferansen om atomnedrusting (KN) i Genève har blitt et samtaleforum fordi man har trodd at de medlemslandene uten interesse for nedrustning av atomvåpen eller ikke minst viljen til å kvitte seg helt med atomvåpen noensinne har vært mulig.

Dette har dannet grunnlaget for en lidenskapelig appell fra tysklands ambassadør Hellmut Hoffmann til representanter I 64 land, inklusiv alle atommaktene, til å benytte potensiale i dette FN-forumet til å kvitte verden av kjernefysiske våpen. Tyskland tok over KN-formannskapet etter Frankrike 20. August.

Den tyske ambassadøren traff spikeren på hodet når han uttalte at det var langt fra tilfredsstillende nok å engasjere seg i debatter – som har blitt vanlig – om KN var det eneste multilaterale forumet med mandat til å forhandle frem nye avtaler som nedrustning, og forhindre spredning av atomvåpen.

"Poenget jeg vil frem til er at jeg hadde vært enda mer beæret og presidere over vårt arbeid dersom konferansen for nedrustning faktisk var i et stadie hvor man utnyttet potensiale til å utføre sitt eget mandat. Dessverre, som vi alle er klar over, av mange grunner har dette ikke vært tilfellet på over et tiår, " fortalte ambassadør Hoffmann til FN Radio.

Hjemme i Berlin, uttalte Utenriksdepartementet at tyskland vil bruke de 4 ukene i formannskapet (20. August-14. September) " til å puste nytt liv inn i arbeidet til FNs konferanse for nedrustning Genève, og spesielt søke ut mulighetene for raske forhandlinger frem til en traktat som forbyr produksjon og overføring av spaltbart materiale (FMCT)".

FMCT er en foreslått internasjonal traktat som forbyr ytterligere produksjon av spaltbart material for atomvåpen og andre sprenglegemer. Traktaten har ikke forhandlet frem, og vilkårene gjenstår å defineres.

Verdens to ledende atommakter, USA og Russland er uenige om definisjonen på spaltbart materiale. USA fastholder at spaltbart materiale inkluderer høyt anriket uran og plutonium, unntatt plutonium som er over 80% Pu-238.

Ifølge et forslag fra Russland, er spaltbart begrenset til uranium av våpenkvalitet (med mer enn 90% U-235) og plutonium (med mer enn 90% Pu-239).

Ingen av forslagene ville forby produksjonen av spaltbart materiale for formål utenom våpenproduksjon, som inkluderer bruk i sivile eller maritime kjernefysiske reaktorer.

Derfor er det ikke overraskende at Genève konferansen for nedrustning har mislyktes i å forhandle frem nye traktater. En grunn til dette er at konferansens beslutninger er ikke bestemt av flertallet, men ved konsensus. På grunn av medlemslandenes ‘vetorett’, har konferansens innsats blitt hemmet siden 1996.

Senere har man ikke oppnådd store fremskritt på de fire kjernesakene: FMCT, forebygging av et våpenkappløp i rommet, atomnedrustning, og negative forsikringer fra medlemsland uten atomvåpen.

Det var i lys av dette, konkluderte lederen av det franske KN-formannskapet, ambassadøren Jean-Hugues Simon-Michel beklaget at konferansen fremdeles ikke hadde kommet til enighet om et arbeidsprogram. Men i løpet av de flere tematiske diskusjonene hadde mange medlemmer delt sine synspunkter ʺpå en interaktiv måteʺ, la han til.

Genève konferansen for nedrustning ble opprettet I 1979 som FNs sentrale og permanente forum for nedrustning. Dette kom som en etterfølger til andre forhandlingsforum i Genève som inkluderer 10-nasjons komiteen for nedrustning (1960), 18-nasjons komiteen for nedrustning (1962-68), og konferansen for komiteen for nedrustning (1969-78).

KN er verdens eneste, permanente, multilaterale forhandlingsforum for nedrustning, våpenkontroll, og ikke-spredning av atomvåpen, samt treffes på en årlig sesjon som varer i 24 uker, oppdelt i tre økter. Tyskland har overtatt KNs formannskap etter ti år. Tyskland vil konkludere møtene i 2012.

Kilder fra det tyske utenriksdepartementet sier: “De tyske myndighetene presser energisk for avvikling av atomvåpen og våpenkontroll. Sammen med sine partnere har man gjentatte ganger utviklet initiativer for å overkomme blindveien som møter i Genève. Nylig organiserte Tyskland og Nederland en serie av begivenheter som omhandler de tekniske forberedelsene til en FMCT.

"Utenriksministeren Guido Westerwelle har flere ganger pekt på nødvendigheten av nedrustning av atomvåpen og har fremmet forhandlinger for et forbud mot produksjon av spaltbare materiale. Med henhold til dette spiller Genève-forhandlingene en nøkkelrolle.

"Vennegruppen for nedrustning og ikke-spredning hvor tyskland er blandt de ti medlemmene, har gang på gang oppfordret til en revitalisering av Genève konferansen for nedrustning, og begynnelsen på forhandlinger mot et forbud mot produsering av spaltbart materiale. Frem til i dag har innsatsen feilet på grunn av den obstruktive holdningen til noen av konferanselandene."

Konferansedeltakerene vet godt hva som star på spill. Men særinteresser forsinker forhandlingene.

De løpende sesjonene på konferansen har på agendaen en bakgrunnsmerknad forberedt av de Forente Nasjoners Institutt for Forskning på Nedrustning (UNIDIR) om nye typer atomvåpen og nye systemer av våpen, inklusiv radiologiske våpen.

Saken ble først presentert på FNs generalforsamling I 1969 på Malta, og på konferansen om nedrustning ble gitt oppgaven å vurdere konsekvenser av mulig militære anvendelser av laserteknologi.

I 1975 fremmet da Sovjetunionen et utkast til en internasjonal avtale i generalforsamlingen om forbud mot utvikling og produksjon av nye typer atomvåpen og nye systemer for slike våpen.

Men vestlige stater, selv om de støttet innsatsen for å gi forbud mot visse masseødeleggelsesvåpen, protesterte mot en konklusjon som helhetlig ville forby uspesifiserte, nye typer våpen. Gjennom 1980-tallet ble et underordnet organ for radiologiske våpen vurdert i flere arbeidspapirer, men ingen konsensus ble nådd.

Som den utadvendte lederen i formannskapet, Ambassador Simon-Michel påpekte, har det ikke vært et underordnet organ siden 1993. I 2002 fremmet Tyskland et diskusjonsnotat for å komme tilbake til spørsmålet i lys av nye trusler. Men siden den gang har diskusjonene vært mangelfulle. [IDN-InDepthNews – August 27, 2012]

 

Search