Nagasaki-ordfører med kampanje for en atomfri verden

AddThis

Av Jamshed Baruah
IDN-InDepth NewsReport

BERLIN | WIEN (IDN) - "Jeg oppfordrer dere alle, som mennesker, å på nytt vurdere hvor umenneskelige atomvåpen er," uttalte Tomihisa Taue, ordføreren i Nagasaki og visepresident i organisasjonen "Ordførere for fred". Anledningen var at flere regjeringsrepresentanter deltok på en avgjørende samling før den internasjonale konferansen som i 2015 skal gjennomgå ikke-spredningsavtalen (NPT).

Denne ordførergruppen ble initiert i 1982 av ordførerne i de japanske byene Nagasaki og Hiroshima, som USA slapp atombombene over i august 1945 og der mer enn 200 000 kvinner, barn og eldre ble drept. Gruppen representerer 5000 byer, som samlet har nesten en milliard innbyggere. De som overlevde de første atombombene i historien, lider enda av ettervirkningene av strålingen.

Før den første forberedende komiteen (Prepcom) møttes 30. april til 11. mai 2012 i forkant av nevnte NPT-konferanse i 2015, avholdt den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen (ICAN) et møte i Wien 28. til 29. april for å legge strategier for kommende arrangementer og utveksle ideer og planer. Møtet ble støttet av regjeringene i Østerrike og Norge, og Soka Gakkai International (SGI), en Tokyo-basert buddhistisk organisasjon, sluttet seg til saken om en verden uten atomvåpen.

Faktisk har Kazumi Matsui, ordføreren i Hiroshima, utforsket muligheten for å arrangere gjennomgangskonferansen i 2015 i Hiroshima. Bakgrunnen for dette forslaget er at det ville bringe sammen lederne av alle atommaktene i den første byen som opplevde effektene av en atombombe for å diskutere avskaffelsen av atomvåpen. Nagasakis ordfører støttet flyttingen og spurte regjeringsrepresentantene på Prepcom: "... finnes det et mer egnet sted enn Hiroshima når vi skal diskutere om vi helt skal eliminere trusselen atomvåpen utgjør og skape en verden uten dem?"

Ved en viktig sivilsamfunnspresentasjon til Prepcom 2. mai 2012 i Wien, spurte Nagasakis ordfører regjeringsrepresentantene: "Er det ikke absurd at det å investere den enorme summen 1,63 billioner dollar på verdensbasis på militære utgifter, som man for eksempel gjorde i 2010 ut fra et ønske om nasjonal sikkerhet, bare har ført til en farligere verden? Er det ikke på tide å vise den sterke viljen som kreves for å frigjøre oss fra denne faren?"

Taue mente ikke å være retorisk: Sluttdokumentet som kom ut fra NPT-vurderingskonferansen i 2010 uttrykker en dyp bekymring for de katastrofale humanitære konsekvensene fra enhver bruk av atomvåpen, og alle partene stadfestet enstemmig behovet for å respektere internasjonal lovgivning.

Men debattene om atomvåpen fortsetter å både starte og slutte med de såkalte "nasjonale interesser," balansen mellom militærmaktene og effektiviteten av militær teknologi. "Jeg lurer på om representantene fra atommaktene forstår hvor forferdelige kjernefysiske våpen er," sa Taue.

"Det er stemmene til de overlevende etter atombombene som kaller på oss og ber oss vurdere og diskutere de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Det er avgjørende at alle parter lytter til disse stemmene og prøver å forstå hvorfor de så desperat prøver å appellere for en verden fri for atomvåpen," la han til.

Flere overlevende etter atombombene i Japan var i Wien i anledning den første forberedende komiteen for NPT-vurderingskonferansen i 2015. Det ble vist en atombombeutstilling på Vienna International Centre og i Wiens rådhus.

Nagasakis ordfører holdt en lidenskapelig appell for "å oppfylle vårt ansvar om å gi kommende generasjoner en verden uten atomvåpen". Denne høres overbevisende ut av enda en årsak. På konferansen i 2010 omfattet den første formannens utkast fra komiteen et grensesprengende tiltak for å forplikte atommaktene til å gjøre et konkret arbeid for å etablere en verden fri for atomvåpen, samt å gi FNs generalsekretær Ban Ki-moon mandat til å innkalle til et møte så tidlig som i 2014 for å etablere et veikart mot fullstendig avskaffelse av atomvåpen.

Det hele ble inspirert av Bans fempunkts forslag i 2008, som omfattet en atomvåpenkongress (NWC), og da dette forslaget ble fremmet, syntes verden å endelig være litt nærmere målet om å eliminere alle atomvåpen.

Selv om det var referanser til NWC i det endelige dokumentet, ble derimot delen om innkalling til et veikartmøte fjernet. Til tross for en klar indikasjon på et enstemmig ønske om en verden uten kjernefysiske våpen, ble det ikke angitt noen konkrete tidsrammer eller metoder for å nå dette målet.

Veikartmøte

"Ordførere for fred" ber om umiddelbare forhåndsarrangementer og en rask innkalling til dette veikartmøtet. I februar 2012 uttrykte 33 statsledere fra Latin-Amerika og Karibia sitt sterke engasjement for å arbeide med innkalling til en konferanse på et internasjonalt høyt nivå for å legge fram et program i etapper for den totale avskaffelsen av atomvåpen innenfor visse tidsrammer.

I en regelrett fanfare oppfordret Taue lederne av atommaktene til å lytte til stemmene fra det sivile og det internasjonale samfunnet. "Vi oppfordrer dere til å gjøre en innsats på denne tidlige konferansen for å sikre at NPT-vurderingskonferansen i 2015 vil danne et utgangspunkt for at dette veikartmøtet blir realisert. Vi ønsker at dette skal bli stedet der det oppnås konsensus om å opprette en atomvåpenkonvensjon. Vi stoler på at konferansen i 2015 tydelig vil vise hvordan og innenfor hvilken tidsramme en verden uten atomvåpen vil bli realisert," la Nagasakis ordfører til.

En slik tidsramme er ganske realistisk. Traktater som er inngått mellom nasjoner har skapt atomvåpenfrie soner, der oppbevaring, produksjon, erverv, kontroll og besittelse av kjernefysiske våpen er forbudt. Gitt politisk vilje er atomfrie soner en konkret metode i retning avskaffelse av atomvåpen.

Det finnes også en avtale om å holde et møte for å etablere en slik atomvåpenfri sone i Midtøsten i år. I Nordøst-Asia står det internasjonale samfunnet overfor saken omkring nordkoreanske atomvåpen, og vi er svært klar over hvor viktig det er å etablere denne atomvåpenfrie sonen. "Verdens ledere, la oss arbeide sammen for å skape flere av disse sonene, slik at vi kan komme nærmere målet om en verden fri for atomvåpen," sa Taue. Han oppfordret dem til å gjøre en ekstra innsats for kjernefysisk nedrustning som det er mandat til i artikkel 6 i NPT.

På NPT-vurderingskonferansen i 2010 understreket 42 regjeringer, inkludert Japan, viktigheten av opplæring omkring våpenreduksjon og ikke-spredning. Følgelig vil den japanske regjeringen holde et "Globalt forum om nedrustning og opplæring i ikke-spredning" i Nagasaki i august 2012. Forumet forventes å skape en livlig debatt, og det ventes deltakere fra mange frivillige organisasjoner, offentlige representanter og ikke minst spesialister fra hele verden. [IDN-InDepthNews - 22. mai 2012]

 

Search