SANE-loven reduserer USAs kjernekraftbudsjett

AddThis

Av JAMSHED BARUAH

BERLIN (IDN) - Det engelske ordet "sane" betegner en som er mentalt frisk. USA Kongressmedlem Edward J. Markey har gitt ordet en ny dimensjon ved å innføre loven som kalles "Smarter Approach to Nuclear Expenditures", eller SANE, av 2012 som kutter 100 milliarder dollar det neste tiåret på utdaterte kjernefysiske våpenprogrammer.

Markey, som er en av lederne i "Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament" (PNND), sto 8. februar 2012 frem i Representantenes Hus og fordømte sløsingen med midler som skjer innenfor USAs kjernefysiske våpenprogrammer. SANE har 34 viktige støttespillere.

"Det er vanvittig at republikanerne foreslår å blokkere de automatiske forsvarskuttene som er pålagt av gjeldsavtalen samtidig som USAs kjernefysiske våpenbudsjett viser en sløsing av milliarder av dollar," uttalte Markey, seniormedlem av House Energy and Commerce Committee og grunnlegger av den tverrpolitiske gruppen Bipartisan Nonproliferation Task Force.

"Det er galskap å bruke hundrevis av milliarder på nye kjernefysiske bomber og leveransesystemer for å kjempe en kald krig som ligger langt bak oss, samtidig som de ignorerer sikkerhetsbehovene vi har i det 21. århundre og foreslår kutt i programmer som Medicare og Medicaid og andre velferdsordninger som millioner av amerikanere er avhengige av. SANE-loven vil kutte utgiftene til utdaterte og unødvendige kjernefysiske våpen og relaterte programmer over de neste ti årene, og dette vil styrke vår langsiktige økonomiske og nasjonale sikkerhet," mente Markey.

Loven "Smarter Approach to Nuclear Expenditures" (SANE) av 2012 vil spesielt sørge for følgende:

- Kutte i dagens flåte av atomubåter, som går fra 12 til 8 operative enheter i sjøen, noe som sparer inn 3 milliarder dollar.

- Utsette kjøp av nye atomubåter, noe som sparer inn 17 milliarder dollar.

- Redusere antall ICBM-er (Intercontinental Ballistic Missiles), som vanligvis brukes til utskyting av atombomber, noe som sparer inn 6 milliarder dollar.

- Avslutte de kjernefysiske oppdragene til bombefly, noe som sparer inn opptil 17 milliarder dollar.

- Utsette nye bombeprogrammer, noe som sparer in 18 milliarder dollar.

- Kansellere nye, unødvendige atomvåpenanlegg, noe som sparer inn 15 milliarder dollar.

Lovgivningen kommer som en følge av at Markey og 65 andre amerikanske lovgivere i oktober 2011, på vegne av USA Super Committee, ba om et kutt på 20 milliarder dollar per år (200 milliarder dollar over 10 år) fra budsjettet for kjernefysiske våpen for å bevare finansieringen av viktige programmer for velferd og økonomi (se "Freeze the nukes: Fund the Future").

"Selv om SANE-loven bare ber om halvparten så mange kutt, går den detaljert inn i hvilke kjernefysiske programmer som kan kuttes i uten at det har en innvirkning på de nåværende kjernefysiske retningslinjene eller doktrinene. Enda større kutt kan gjøres hvis USA forhandler seg frem til ytterligere kjernefysiske nedrustningsavtaler i denne perioden," hevdet Alyn Ware, global koordinator for PNND, et globalt nettverk av over 800 parlamentarikere fra mer enn 80 land som jobber for å forhindre spredning av atomvåpen og oppnå kjernefysisk nedrustning.

"Tiden er for lengst inne til å omstille landets kjernefysiske arsenal så det er i stand til å håndtere dagens trusler," sa Joseph Cirincione, president i Ploughshares Fund. "Det nåværende kjernefysiske våpen-komplekset stammer fra den kalde krigen og trekker ressurser og oppmerksomhet vekk fra de militære programmene landet trenger for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Det er oppmuntrende å se så mange medlemmer av Kongressen ta ledelsen i å hjelpe nasjonen fremover mot en smartere nasjonal sikkerhetsstrategi. Kongressmedlem Markey og de andre støttespillerne til SANE-loven gjør landet en tjeneste ved å fremme en sårt tiltrengt debatt om hvordan man kan modernisere kjernefysisk kraft på en måte som både sparer penger og gjør landet vårt tryggere."

Ploughshares Fund ble grunnlagt i 1981 av filantropen, artisten og aktivisten Sally Lilienthal (1919-2006) fra San Francisco. Under Sallys veiledning sørget Ploughshares Fund for stipendordninger hvis betydning langt overskred fondets størrelse.

"Vi er kommet så langt at USA må slutte med å tømme milliarder av ekstra dollar ned i sluket som heter vedlikehold av eksisterende kjernefysiske våpenarsenaler. Det er umoralsk, det er noe USA ikke trenger, og det er noe som ikke gjør landet vårt tryggere," sa David Culp, representant for Friends Committee on National Legislation.

"POGO føler stor entusiasme rundt at så mange av anbefalingene våre ble inkludert i lovforslaget. Vi håper også at det vil finnes tverrpolitisk støtte for deler av forslaget, siden kuttene ikke er partiavhengige og at de er en god måte å begynne en smartere pengebruk og avslutte den gamle kalde krigen-strategien på," sa Danielle Brian, direktør i Project on Government Oversight (POGO). "Vi takker representant Markey og de andre støttespillerne for lederskapet de har utvist omkring dette avgjørende spørsmålet."

POGO er en tverrpolitisk, uavhengig vakthund som kjemper for gode statlige reformer. POGO etterforsker korrupsjon, tjenesteforsømmelse og interessekonflikter for å oppnå mer effektive, ansvarlige, åpne og etiske føderale myndigheter. POGO ble grunnlagt i 1981 (og var da kjent som Project on Military Procurement). Opprinnelig jobbet de med å avsløre uanstendig overprisede militærutgifter på ting som en kaffetrakter til 7600 dollar og en hammer til 436 dollar. Etter mange suksesser med å reformere ulike militærutgifter, inkludert å fryse utgiftene til Pentagon på høyden av den kalde krigen, bestemte POGO i 1990 seg for å utvide sitt mandat og undersøke sløsing, svindel og misbruk av midler i alle de føderale myndighetene. [IDN-InDepthNews - februar 2012]

 

Search