Den lange, langsomme marsjen mot avskaffelse av atomvåpen

AddThis

Av JAMSHED BARUAH

BERLIN (IDN) - "Vi vil ha en verden uten atomvåpen." Mer enn 80 prosent av verdens befolkning har uttrykt dette ettertrykkelige ønsket til forfatterne av en ny rapport. Men et nærmere ettersyn viser at det er en langsom og liten utvikling med tanke på å redusere atomvåpen og sette en stopper for utbredelse. Dette gir også grunn for dyp bekymring hos atomforskere.

Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) ga den 16. januar ut en studie som viser at alle land i Latin-Amerika, De karibiske øyer og Afrika er for en avtale som forbyr atomvåpen, det samme gjelder de fleste land i Asia, Stillehavet og Midtøsten. Mens i Europa og Nord-Amerika er støtten for å forby atomvåpen svakest, særlig blant medlemmer av NATOs (North Atlantic Treaty Organization) atomvåpenallianse.

ICANs rapport med tittelen 'Mot en avtale som forbyr atomvåpen', kommer én uke etter at Dommedagsklokken i “Bulletin of the Atomic Scientists” ble flyttet ett minutt nærmere midnatt som svar på den økende faren som atomteknologien representerer rundt omkring i verden, og på den manglende fremgangen mot en avskaffelse av atomvåpen. Den forrige gangen viseren på Dommedagsklokken flyttet seg, var i januar 2010 da klokkens minuttviser ble skjøvet ett minutt tilbake, fra fem til seks minutter før midnatt.

Klokken har blitt allment anerkjent som en indikator for verdens sårbarhet mot katastrofer i forbindelse med atomvåpen, klimaforandringer og nye teknologier innen biovitenskapen.

I en kommentar til bekjentgjørelsen i Dommedagsklokken, sa Jayantha Dhanapala, medlem i BAS’ sponsorstyre, tidligere vise-generalsekretær for nedrustning i FN og Sri Lankas ambassadør i USA:

"Til tross for løftet om en ny ånd innen internasjonalt samarbeid og minsket spenning mellom USA og Russland, mener Rådet for forskning og sikkerhet at veien mot en verden som er fri for atomvåpen ikke på noen måte er klargjort og at lederskapet svikter."

Dhanapala viste videre til at ratifikasjonen av avtalen fra desember 2010 om en ny START-avtale mellom Russland og USA har reversert den tidligere fremgangen i atomspørsmålene mellom USA og Russland. "Imidlertid fortsetter den manglende handlingen fra lederne i USA, Kina, Iran, India, Pakistan, Egypt, Israel og Nord-Korea med tanke på Prøvestansavtalen og en avtale om å stoppe produksjon av materiale for atomvåpen å utsette verdens befolkning for farer som henger sammen med en fortsatt utvikling av atomvåpen."

Kampanjedeltager i ICAN og forfatter av studien, Tim Wright, sa: "Det overveiende flertall av nasjoner mener det er på tide å forby atomvåpen på samme måte som biologiske og kjemiske våpen har blitt forbudt.

"Atomnedrustning kan ikke fortsette i sneglefart hvis vi skal forhindre videre spredning og bruk av atomvåpen. Den må akselereres, og den beste måten å oppnå dette på er ved en helhetlig nedrustningsavtale for atomvåpen med tidsfrister og milepæler for eliminering av atomvåpenarsenalet," sa Wright, og la til: "Dette må bli det neste store forhandlingsmålet til det internasjonale samfunnet.”

Det presserende behovet for å bli kvitt atomvåpen ble også understreket i november 2011 i en historisk resolusjon fra Det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen, som har nærmere 100 millioner medlemmer og frivillige over hele verden.

Resolusjonen fremhevet de humanitære farene ved atomvåpen og oppfordret regjeringer til å “forfølge saken av fri vilje og gjøre raske og bindende avtaler for å forby bruken av, og for en fullstendig eliminasjon av, atomvåpen gjennom en rettskraftig, bindende internasjonal avtale."

ICAN-studien viser at støtten for en avtale for å forby atomvåpen har vokst betydelig siden 2008, da FNs generalsekretær satte en slik avtale som kjernepunktet i sin handleplan for atomvåpen-nedrustning.

Arielle Denis, en senior-kampanjedeltaker ved ICANs kontor i Genève, tror at regjeringer har en klar myndighet fra folket til å forby atomvåpen. "Over hele verden, sågar i land som har store atomvåpenarsenaler, viser meningsmålinger at flertallet av innbyggerne støtter en eliminering av disse umoralske, umenneskelige og illegale våpnene. Folk mener at tiden nå er inne for ledere til å bli kvitt atomskyggen,” sa hun.

Men, som Robert Socolow, medlem av BAS Security Board, sier, "Hindringer for en verden fri for atomvåpen er fortsatt til stede. Blant disse er uenigheten mellom USA og Russland angående nytten og hensikten med rakettforsvar, så vel som utilstrekkelig transparens, planlegging og samarbeid blant de ni atomvåpenstatene når det gjelder å støtte opp om en kontinuerlig nedbygging." [IDN-InDepthNews]

 

Search