Røde Kors-bevegelsen ønsker atomvåpen avskaffet

AddThis

Av NEENA BHANDARI

SYDNEY (IDN) – Selv om Australias regjerende Labour tidlig i desember 2011 trakk tilbake sitt langvarige, partiprogramfestede forbud mot salg av uran til India og Pakistan var rask til å hevde sin rett, fikk nedrustningsbevegelsen et løft da det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen vedtok å arbeide mot en juridisk bindende global konvensjon om kjernefysisk avskaffelse.

Det australske Røde Kors (ARC) hadde arbeidet med det japanske og norske Røde Kors på utkastet til en resolusjon tidlig i 2011, som ble vedtatt i Genève 26. november. Avgjørelsen om å støtte initiativet ble tatt av rådet med representanter for bevegelsen fra Det internasjonale røde Kors (ICRC), de 187 Røde Kors og Røde Halvmåne nasjonale foreningene og den internasjonale føderasjonen.

«Vi ble overveldet av våre kollegaer fra en rekke land som Iran, Jordan og Libanon til Mosambik, Malaysia og Samoa blant andre, som co-sponset og støttet Røde Kors-bevegelsens vedtak om å oppfordre myndighetene til aldri å bruke disse forferdelige våpnene igjen,» sa ARC lederen for Internasjonal Lov og Prinsipper, Dr. Helen Durham til IDN.

Det historiske vedtaket appellerer til alle land om å «følge god tro og konkludere med viktighet og besluttsomhet forhandlinger som forbyr bruken av og eliminerer helt atomvåpen ved en juridisk bindende internasjonal avtale».

Et rekordhøyt antall land hadde bedt om at arbeidet startet på en Atomvåpen konferanse i mai 2010 hvor der var en gjennomgang av 1968 Ikkespredningsavtalen (NPT) i New York.

Vedtaket er av avgjørende betydning da det utfordrer legitimiteten av at atomvåpen noensinne blir brukt som et krigsvåpen på grunn av de katastrofale humanitære konsekvensene, spesielt for sivilbefolkningen, og trusselen mot miljøet og verdens matvareproduksjon.

«Det er reelt juridisk og humanitært nødvendig for hele verden å jobbe på en mer fokusert måte for kjernefysisk nedrustning. Spredningen av slike våpen i et økende antall av land og trusselen om at andre grupper oppnår kapasitet til å bruke kjernefysiske våpen, bør være en vekker for verden. Røde Kors vil være med på å bringe budskapet til myndigheter og samfunnet generelt,» sier Dr. Durham.

Den 6. august (dagen for bombingen av Hiroshima) 2011 lanserte ARC «Target Nuclear Weapons»-kampanjen som oppfordrer til at bruken av kjernefysiske våpen blir gjort ulovlig. I dag er det minst 20 000 atomvåpen i verden og rundt 3000 av dem klare til bruk. Den potensielle kraften av disse vil omtrent være det samme som 150 000 Hiroshima-bomber.

«Hvis vi kan oppnå avtaler for kontroll av bruken av landminer og klasevåpen, kan vi ikke snu ryggen til behovet for å komme til en enighet om en global konvensjon om å forby dette onde våpenet for alltid», sa lederen av australske Røde Kors, Robert Tickner. ARC arbeider mot å innhente bred partistøtte i Australia for en konvensjon som forbyr bruken av atomvåpen.

Siden 1945 har Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen konsekvent uttrykt dyp bekymring over disse masseødeleggelsesvåpnene og behovet for et forbud mot bruken av disse. Deres rolle i utviklingen av en internasjonal humanitær lov, førte til etableringen av tilleggsprotokollene til Genèvekonvensjonene, de universelle reglene for krig, i 1977. Så mange som 194 nasjoner verden over, deriblant Australia, har ratifisert de fire Genèvekonvensjonene.

Selv om Australia ikke har noen kjernefysiske våpen, har det ordninger på plass i forhold til forsvaret med USA hvor det antatte vernet fra amerikanske kjernefysiske våpen blir sett på som nøkkelen til Australias nasjonale sikkerhet. Det har også nesten 40 % av verdens kjente uranreserver og forsyner 19 % av verdensmarkedet.

Som Dr. Tilman Ruff, lederen av den internasjonale kampanjen Avskaff Atomvåpen (ICAN) Australia sa til IDN: «ICAN fokuserer på spørsmål som er relatert til våpen og spredning og det er helt klart betydelige forbindelser til at kjernekraft som utgangspunkt og de grunnleggende prosesser er de samme. Ethvert land som kan berike uran til bruk i reaktorer, har også alt det trenger for å berike uran litt videre til våpenkraft. Og det er derfor det er så stor bekymring knyttet til Irans atomprogram. Og ethvert land som har en atomreaktor, kan utvinne plutonium fra brukt reaktorbrensel og bruke det til å bygge kjernefysiske våpen».[IDN-InDepthNews]

 

Search