India er bestemt på å ta ledelsen i avskaffelsen av atombomber

AddThis

Av SHASTRI RAMACHANDARAN*

NEW DELHI (IDN) – Indias regjering virker oppriktig i å ta ledelsen i å oppnå universell nedrustning. Denne fornyete kraften – for gjenopplivning av klimaet og forholdene der de grunnleggende ideene og målene for kjernefysisk nedrustning kan være avanserte – er tydelig i rekken av avtaler som inngås for å videreføre tidligere statsminister Rajiv Gandhis handlingsplan (RGAP) for en verden uten atomvåpen.

Planen, som ble tatt opp til diskusjon i 1988 og ble kjent som «RGAP 88», vakte stor oppmerksomhet verden over da den ble lansert som den logiske slutningen av Seks Nasjoner – Fem Kontinent Initiativet som forsøkte å forebygge utbruddet av en atomkrig i tiden da konfrontasjonsretorikken mellom de to supermaktene var på topp. Indias avdøde statsminister Rajiv Gandhi var ikke suksessfull i sitt forsøk på å få FNs generalforsamling til å akseptere sin ide i 1988.

Nå, 23 år etter, har RGAP 88 fått et nytt liv med den Informal Group on RGAPs 284-siders rapport som kom ut i august 2011. Gruppen ble opprettet av Indias statsminister Manmohan Singh i oktober 2010, og er statsministerens rådgivningsgruppe for å gjenopplive RGAP om nedrustning.

Ledet av tidligere delstatsminister og medlem av parlamentet Mani Shankar Aiyar, en utenriksdiplomat blitt politiker som var tett på Rajiv Gandhi, gruppen inkluderer en rekke fremstående diplomater, strategiske forhold og kjernefysiske eksperter og akademikere.

Statsminister Manmohan Singh opprettet den uformelle gruppen i kjølvannet av USAs president Barack Obamas tale i april 2009, der han snakket om «USAs forpliktelse til å søke fred og sikkerhet i en verden uten atomvåpen».

Den uformelle gruppens rapport anbefaler tiltak om hvordan man best kan fremme ideen om universell nedrustning. Det er lagt til grunn for realiseringen at besittelse av atomvåpen ikke har resultert i en (større) følelse av sikkerhet for India. Saken å bevege seg mot en verden uten atomvåpen er mer forlokkende i dag enn det den var under den kalde krigen fordi flere land har atomvåpen, og flere kan bli fristet til å delta. Derfor har rapporten tatt til orde for en massiv kampanje innad i landet for å spre bevissthet om farene ved en kjernefysisk konflikt og et terrorist atomangrep.

Ved å rette oppmerksomheten til det faktum at India er den største og mest konkrete trusselen, det være enten ved atomangrep eller kjernefysisk terrorisme, hevder rapporten at «den beste sikkerheten for India ligger i universell kjernefysisk nedrustning». Rapporten, som var presentert for statsministeren og utenriksministeren S M Krishna, anbefaler at det første steget mot gjenoppliving av RGAP 88 er oppnevningen av en egen koordinator med mandat til å utarbeide en konsensus for opprettelsen av en komité om kjernefysisk nedrustning.

Rapporten inneholder en syvpunkts kjøreplan med 14 anbefalinger som inkluderer at India gjenopptar sitt engasjement i å «eliminere sitt eget arsenal som en del av en universell, ikke-diskriminerende og verifiserbar global prosess». Den foreslår også en konvensjon som forbyr bruken av eller trusselen om atomvåpen.

Rapporten anbefaler at India bør oppfordre til gjensidige dialoger om nedrustning med alle land som har kjernefysiske våpen. For å skjerpe kampen for nedrustning, kaller rapporten for regjeringens aktive deltakelse i sivile initiativ, styrking av nedrustningsavdelingen i utenriksdepartementet og styrke landets profil i FNs generalforsamling.

Gruppen ønsker at Indias regjering skal ta føringen i den globale innsatsen for eliminering av atomvåpen ved å bringe på bane den moralske styrken av 60 års kampanje for saken og dens voksende innflytelse på den globale arenaen. Rapporten argumenterer med at tiden er moden for India til å gjenopplive sin tradisjonelle posisjon i kampen for nedrustning. Dessuten har det rådende globale klimaet vist seg å være beleilig fordi prosesser for reduksjon av kjernefysiske arsenaler er økende.

På det internasjonale plan gav FN-dagen (24. oktober) grunnlaget for å trekke oppmerksomhet til rapporten. På en konferanse holdt i New York av Global Security Institute, East West Institute og James Martin Center for Non-Proliferation, snakket talere, inkludert FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Mani Shankar Aiyar, sterkt om eliminasjonen av kjernefysiske våpen.

Alt dette kan gi grunnlag for optimisme. Likevel kan hindringene på veien ikke utelukkes, og gruppens rapport tar også selv et realistisk hensyn til utfordringene fremover. Utfordringene inkluderer motstand fra mektige deler av det amerikanske etablissementet som ikke deler Obamas posisjon, tydelig mangel på entusiasme blant noen i P-5 som for eksempel USA og Russland og forskjeller også blant dem som er enige om det store bildet, men uenige i stegene mot det. [IDN-InDepthNews]

 

Search