Modernisering av atomvåpen oppnår prioritet

AddThis

Av RAMESH JAURA

BERLIN (IDN) – I en situasjon som minner om Stanley Kubricks «Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb», er det ingen av atomlandene som aktivt vurderer en fremtid uten atomvåpen. Tvert imot er potensialet for bruken av det fryktelige atomvåpenarsenalet voksende, hevder en ny rapport.

Ved å peke på noen ganske urovekkende trender verden over, sier avisen: «Selv om den nye START-avtalen mellom USA og Russland (som trådte i kraft den 5. februar, 2011) kanskje representerer det mest betydelige våpenkontroll-fremskrittet på to tiår, inneholder avtalen store hull som ikke nødvendigvis fører til betydelige reduksjoner i antall atomvåpen som besittes av begge parter».

«Uavhengig av den nåværende globale retorikken om kjernefysisk nedrustning fra landene med atomvåpen, og i fravær av ytterligere større gjennombrudd angående nedrustning og våpenkontroll, peker bevisene mot en ny æra av kjernefysisk modernisering og vekst», advarer Ian Kerns, forfatteren av rapporten.

Han underbygger dette synet med data og analyser relatert til dagens lagre av kjernefysiske våpen utenfor Storbritannia, undersøker moderniseringstrender innen styrke, erklærende politikk og kjernefysisk doktrine og sikkerhetsdriverne som understøtter besittelsen av kjernefysiske våpen i hvert land.

Rapporten er ment som et «diskusjonspapir» av den britiske Trident-kommisjonen, en uavhengig tverrpolitisk kommisjon, for å undersøke den britiske atomvåpenpolitikken. Den har blitt publisert av British American Security Information Council (BASIC) i begynnelsen av november.

Selv om det har vært en stor reduksjon av lageret med atombomber verden over siden midten av 1980-tallet, har antallet atomland økt, sier rapporten, og legger til: «Atomvåpen», totalt rundt 20 000, «er tilstede i dag i noen av de mest ustabile og voldsutsatte regionene i verden. Og i nordøst-Asia, Midtøsten og sør-Asia er der alvorlige konflikter og voksende bekymringer som tyder på et økt potensial for bruk av kjernefysiske våpen».

Dataanalysen viser at en langsiktig modernisering av atomvåpenstyrken eller opprustningsprogrammer er i gang i alle de nåværende kjernefysisk væpnede landene: Hundrevis av milliarder av dollar er øremerket formålet over det neste tiåret, ikke bare i USA og Russland, men i større utviklingsprogrammer i Kina, India, Pakistan og andre steder.

Nesten alle de kjernefysisk væpnede landene fortsetter å produsere nye eller modernisere atomvåpen. Og noen, slik som Pakistan og India, ser ut til å lete etter mindre og lettere stridshoder enn de som de besitter i dag slik at de kan bli sendt over lengre avstander eller bli utplassert over kortere avstander og for mer taktiske formål.

Når det gjelder leveringssystemer, sier studien: «Russland og USA gått tilbake til å langsiktig opprettholde en triade av land, sjø og luftstyrker. Kina, India og Israel ønsker å bygge sine egne triader. I tilfellene Kina og India, er store ballistiske missilprogrammer underveis, som både øker rekkevidden og raffinementet av landbaserte systemer og for å bygge flåter av atomdrevne ubåter med ballistiske raketter».

«Når det gjelder Israel, øker de størrelsen av sin ubåtflåte utstyrt med krysserraketter med atomstridshoder, og landet ser ut til å gå i retning av, utenom sitt satellittutskytende rakettprogram, en videre utvikling av et interkontinental ballistisk missil (ICBM).»

«Pakistan øker ikke bare størrelsen av sitt lager med stridshoder, men bygger også nye plutonium produksjonsreaktorer, noe som kan øke dets fissile lagre og, som Nord-Korea, ser de etter å raskt forbedre sine missilevner.»

«Frankrike som nylig har fullført en modernisering av sin ballistiske missil ubåtflåte, introduserer også nye og mer dyktige bombefly til luftkomponenten av sin kjernefysiske styrke, selv med et redusert antall fly. Og de lanserer nye og bedre atomstridshoder til både sine sjøutskutte ballistiske missiler og fly.»

Disse funnene kommer ikke mindre enn tre år etter president Barack Obamas historiske tale i Praha (Tsjekkia) i april 2009 hvor han så for seg en verden fri for kjernefysiske våpen, om enn ikke i hans levetid».

Det sjokkerende faktum er at i alle atomvæpnede land «er atomvåpen sett på som avgjørende for nasjonal sikkerhet, og i flere av dem er atomvåpen tildelt roller i nasjonal sikkerhetsstrategi som går langt utover å avskrekke et kjernefysisk angrep».

Dette, sier Kearns, er tilfellet i Russland, Pakistan, Israel, Frankrike og «med stor sikkerhet» i Nord-Korea. India har latt døren stå åpen for bruk av kjernefysiske våpen i respons til kjemiske eller biologiske våpenangrep.

Faktisk som den uavhengige internasjonale kommisjonen for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament pekte ut: «Bare Kina begrenser uttalt sin rolle i å avskrekke mot trusler om eller andres bruk av kjernefysiske våpen; alle andre holder dette alternativet åpent, i større eller mindre grad, for bruk av sine atomvåpen som respons på andre typer trusler.» [IDN-InDepthNews]

 

Search