Klar majoritet i Israel vill ha ett kärnvapenfritt Mellanöstern

AddThis

Washington (IPS-Mitchell Plitnick): En klar majoritet av Israels judiska befolkning vill att Mellanöstern ska vara fritt från kärnvapen – även om det skulle innebära att landet tvingas avskaffa sitt eget lager av kärnvapenstridsspetsar. Det visar en ny opinionsundersökning.

Opinionsundersökningen, som består av två delar – en riktad mot Israels judiska befolkning, och en mot landets palestinier, genomfördes i november av professor Shibley Telhami, och presenterade nyligen vid Brookings Institution i Washington.

Enligt undersökningen tror nio av tio israeliska judar att Iran är på väg att framställa kärnvapen. 63 procent av de svarande säger dock att de önskar att inget av länderna innehade kärnvapen - medan 19 procent svarade att de skulle föredra att båda länderna var kärnvapenmakter, om detta vore det enda andra alternativet.

På frågan om Irans anläggningar för kärnvapenframställning bör attackeras svarar en svag majoritet av de israeliska judarna ja - 43 procent – medan 41 procent är emot. Bland de arabiska israelerna är däremot hela 68 procent motståndare till en sådan attack, medan endast fyra procent är för.

Opinionsundersökningen visar dessutom att de flesta av de israeliska judarna befarar att den arabiska våren kommer att ha en negativ inverkan på deras land, främst eftersom man inte tror att förändringarna kommer att leda till en demokratisk utveckling av arabvärlden.

Undersökningen visar också att det råder stora skillnader mellan hur judar och palestinier betraktar arabernas ställning i Israel. Medan 33 procent av de israeliska judarna anser att det råder ”full jämlikhet” mellan de både befolkningsgrupperna i Israel, så delades den uppfattningen enbart av tre procent av araberna. (111209)

 

Search