Många oklarheter kring nedrustningsmöte för Mellanöstern

AddThis

Elizabeth Whitman

New York  (IPS) - Trots planerna på en internationell konferens för kärnvapennedrustning i Mellanöstern nästa år är ännu inget datum satt eller något värdland utsett.

Vid en konferens om icke-spridningsavtalet, NPT, enades 189 stater förra året att anordna en konferens under 2012 - med alla stater i Mellanöstern - med syftet att diskutera ett förbud mot massförstörelsevapen i regionen. USA, Storbritannien, Ryssland och FN:s generalsekreterare utsågs att leda dessa insatser.

En kärnvapenfri zon skulle tvinga länderna i Mellanöstern att ge upp eventuella planer på att skaffa sig kärnvapen, och överge de biologiska och kemiska vapen som de har. Det skulle också innebära att Israel skulle behöva skriva under icke-spridningsavtalet, och ställa sina kärnanläggningar under FN:s atomenergiorgan IAEA:s tillsyn.

Även om planeringsdiskussioner pågår bland höga tjänstemän i regeringar i Mellanöstern och i USA, Storbritannien och Ryssland har ännu inte något värdland för konferensen utsetts eller något datum satts.

-Det är en besvikelse. Nedrustning i Mellanöstern kan inte åstadkommas genom en enda konferens, men utan ett sådant initiativ är framsteg ännu mer osannolika, säger Anne Penketh från Brittisk-amerikanska säkerhetsinformationsrådet i Washington, till IPS.

Daryl Kimball vid den amerikanska organisationen Arms Control Association uttrycker också oro för att länderna i det här läget skulle bli alltför upptagna med logistiken istället för med förberedelserna för att göra mötet så produktivt som möjligt.

En stor anledning till förseningarna i planeringen är att staterna inte har kunnat enas om vilket land som ska stå värd för konferensen.

Nedrustning har alltid haft en nära koppling till fredsprocessen i Mellanöstern, särskilt eftersom Israel, som har en nyckelroll, har säkerhetsfrågan som högsta prioritet. Richard Butler, före detta chef för FN:s vapeninspektörer, säger till IPS att nedrustning är verkligt viktig för fredsprocessen.

Israel är det enda landet i Mellanöstern som inte skrivit under icke-spridningsavtalet, NPT. Landet anses ha en stor kärnvapenarsenal, men medger det inte. Många bedömare menar samtidigt att Syrien och Iran, som skrivit under NPT-avtalet, håller på att utveckla kemiska vapen respektive kärnvapen.

Det är osäkert om Israel kommer att delta vid en nedrustningskonferens. Israel har tidigare meddelat att man är beredd att delta under förutsättning att landet inte pekas ut och kritiseras.

Anne Penketh säger dock att hon har talat med israeliska tjänstemän som varit öppna för att föra diskussioner om en kärnvapenfri zon och som varit engagerade i processen. Den israeliska FN-delegationen har dock inte velat lämna någon kommentar till IPS kring detta. [
Sep 7, 2011]

Original > http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=104887

 

Search