Iran bricka i strid om nedrustningsavtal

AddThis

Barbara Slavin

Washington (IPS) - Demokraterna försöker nu övertyga så många republikaner som möjligt i senaten att ställa sig bakom det nya Startavtalet med Ryssland. Deras kanske främsta argument är att hänvisa till Iran.

Gary Samore, Barack Obamas topprådgivare i kärnvapenfrågor, hävdade på torsdagen att om nedrustningsavtalet med Ryssland inte ratificeras av senaten så innebär det att "koalitionen" mot Irans kärnenergiprogram försvagas.

Ryssland har i högre utsträckning än många förväntat sig samarbetat med USA mot Iran, bland annat genom att ha röstat för hårdare sanktioner i säkerhetsrådet. Ryssland har även avbrutit en leverans av ett försvarssystem till Iran som var tänkt att användas för att skydda landets kärnenergianläggningar från möjliga amerikanska eller israeliska luftangrepp.

De flesta experter menar att samarbetet mot Iran hotas om senaten inte ratificerar Strategic Arms Reduction Treaty, Startavtalet om kärnvapennedrustning, ett avtal som USA och Ryssland kom överens om i Prag i april.

Rysslandsexperten Mark Katz, som är verksam vid George Mason-universitetet i Virginia, menar att det ryska beslutet om att avbryta leveransen av luftförsvarssystemet till Iran just syftade till att förmå den amerikanska senaten att ratificera Startavtalet. Om senaten inte gör detta så kommer Ryssland enligt Mark Katz att på nytt överväga att genomföra vapenaffären.

Den tidigare toppdiplomaten Richard Burt, som nu är ordförande för Global Zero, en organisation som arbetar mot kärnvapen, påpekade i förra veckan att i stort sett hela världen vill att det nya Startavtalet ska ratificeras.

-Det finns bara två regeringar i världen som inte vill det - regeringen i Teheran och regeringen i Nordkorea, sade Burt till tv-programmet The News Hour med Jim Lehrer.

Enligt nedrustningsavtalet ska USA och Ryssland skära ned antalet kärnvapenstridsspetsar till 1 550 vardera. Efter republikanernas framgångar i kongressvalet har det dock blivit allt mer osäkert om den amerikanska senaten kommer att godkänna avtalet.

I förra veckan meddelade den ledande republikanske senatorn Jon Kyl att det är tveksamt om frågan kommer att hinnas med innan årsskiftet. Och efter det kommer republikanernas ställning i senaten att stärkas betydligt på grund av partiets framgångar i kongressvalet.

Demokraterna har anklagat republikanerna för att motarbeta ratificeringen i syfte att underminera president Obamas möjligheter att vinna nästa presidentval.

Just nu arbetar demokraterna intensivt för att försöka förmå så många republikaner som möjligt att ställa sig bakom avtalet.

Stephen Rademaker, som var ansvarig för nedrustningsfrågor under George W. Bush, var tidigare kritisk mot avtalet. Men nu ställer han sig bakom det nya Startavtalet med hänvisning till att det annars finns en risk för att påtryckningarna mot Iran kommer att försvagas.

-Om jag var senator så skulle jag försöka hitta en möjlighet att rösta för avtalet, säger han, men tillägger samtidigt att det förutsätter att flera frågetecken kring avtalet först rätas ut. (22-11-2010)

 

Search