Förbud mot kärnvapen under diskussion

AddThis

Thalif Deen

New York (IPS) - Globala kampanjer och påtryckningar har lett till internationella avtal som förbjuder användningen av kemiska och biologiska vapen, landminor, laservapen, klusterbomber och dumdumkulor. Men än så länge finns inget avtal för att stoppa användningen, spridningen och tillverkningen av kärnvapen.

- Kärnvapen är både ett militärt och ett politiskt vapen, som manifesterar makt, säger Alyn Ware från det internationella parlamentariska nätverket för kärnvapennedrustning, på frågan om varför en konvention som förbjuder kärnvapen inte kunnat bli verklighet.

Han nämner de mäktiga länderna, USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina, som alla är permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd och även kärnvapenmakter. Han menar att det är manifesteringen av makt som även är anledningen till att Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea håller fast vid sina kärnvapenarsenaler.

Förslaget om en konvention som förbjuder kärnvapen diskuteras för närvarande vid den internationella nedrustningskonferensen om ickespridningsavtalet, NPT, i New York och som avslutas 28 maj.

I NPT-avtalet förbinder sig de fem stora kärnvapenstaterna att inte överlåta kunskap om kärnvapen eller kärnvapenteknologi till andra stater samt att reducera sitt eget innehav. Övriga stater lovar att inte skaffa kärnvapen, men får tillgång till kärnkraftsteknologi.

- På samma sätt som vi har förbjudit biologiska och kemiska massförstörelsevapen, minor, klustervapen och andra vapen, måste vi komma igång med processen att förbjuda kärnvapen, säger FN:s förre nedrustningschef, Jayantha Dhanapala.

Enligt honom måste förhandlingarna om en kärnvapenkonvention "komma igång omgående".

Ett utkast till en kärnvapenkonvention, ett FN-dokument, formulerades av en internationell grupp av jurister, forskare och nedrustningsexperter redan 1997 och omarbetades 2007. Konventionen uppmanar till ett juridiskt bindande avtal med kontrollerbara styrmedel, som leder till ett omfattande förbud och en avveckling av kärnvapen.

Ware säger att en majoritet av världens länder stöder en FN-resolution som uppmanar till att förhandlingarna om en kärnvapenkonvention påbörjas omgående. Bland annat kärnvapenmakterna Kina, Indien, Pakistan och Nordkorea. Men han påpekar att de länder som har en nyckelroll, de andra kärnvapenmakterna och många av de länder där kärnvapen har stor betydelse i relationen till USA, motsätter sig sådana förhandlingar. De länderna uppger att säkerhetsfrågor måste diskuteras först innan en konvention kan bli aktuell, säger Ware.

- USA och Ryssland är länderna med störst kärnvapenarsenal, och innan de minskar dessa finns liten anledning för andra länder att göra något, säger Natalie J. Goldring vid forskningscentret för fred och säkerhetsfrågor vid Georgetown-universitetet.
(21-05-2010)

 

Search